top of page

Vi kobler
dyktige selvlærte teknologer
med bedrifter
som trenger kompetente IT ressurser

Hvordan fungerer vår prosess?

1

Registrer deg

Registrer deg og din erfaring i vår database, slik at vi er i stand til å forstå hva du kan og ønsker å jobbe med. 

2

Test dine ferdigheter

YIRE har i samarbeid med Høgskolen i Østfold utviklet tester som bekrefter dine ferdigheter. Testresultatene vil kunne brukes som kompetansebevis mot fremtidige arbeidsgivere som YIRE jobber med.

3

Møt bedrifter

Gjennom vårt dialogverktøy kartlegger vi dine preferanser og matcher disse mot bedrifters behov/ønske. Når vi får treff, vil det bli satt opp møte med de ulike bedriftene for en utforpliktende prat

Testene er kostnadsfri for kandidatene.
YIRE vil garantere for kvalitet i den faglige leveransen og for sunne, transparente arbeidsforhold.

Hvem er vi for?

Vi brenner for å skaffe flere IT ressurser til samfunnet. Det gjør vi gjennom å hjelpe personer som er selvlært eller har tilegnet seg IT kompetanse, men ikke har kompetansebevis

Hvordan tester vi?

Gjennom vårt samarbeid med Høyskolen i Østfold har vi utviklet digitale tester som vil kunne benyttes for å dokumentere din kompetanse ovenfor relevante bedrifter

Hvordan skaffer vi jobb?

Vi har mange bedrifter som trenger IT kompetanse og dette gjør vi primært gjennom rekrutteringsoppdrag, men vi gjør også utleie av ressurser dersom det er kortere behov

bottom of page